Volvo Cars podaljšano jamstvo

Kaj nudi jamstvo

Podaljšano jamstvo krije zamenjavo ali popravilo okvarjenih mehanskih ali električnih delov vozila v enakem obsegu kot pri tovarniški garanciji, z upoštevanjem spodaj navedenih omejitev.

Da je jamstvo veljavno, okvare ne sme povzročiti uporabnik vozila, na pooblaščenem servisu pa mora biti prijavljena v 7 dneh od nastanka.Omejitve
Gumi nosilci stabilizatorja, vilic do prevoženih 150.000 km
Krogelni zglobi do prevoženih 150.000 km
Okvarjeni diski do prevoženih 60.000 km / zadaj do 80.000 km
Žarnice do 1. servisa oziroma do 1. leta starosti
Komplet sklopke do prevoženih 150.000 km
Gumi nosilci stabilizatorja, vilic do prevoženih 150.000 km
Katalizator do prevoženih 120.000 km
Nastavljivi amortizerji do prevoženih 150.000 km
Klasični amortizerji koles do prevoženih 120.000 km
Kolesni ležaj do prevoženih 150.000 km
Baterija za vžig motorja do 2. leta starosti


Podaljšano jamstvo ne krije:

 • odprave okvar zaradi zunanjih vplivov na vozilo, kot so mehanske ali kemične poškodbe in onesnaževanja, ne glede na vzrok,
 • morebitne škode, ki bi nastala, ker vozila zaradi okvare ni bilo mogoče uporabljati,
 • morebitnih stroškov, ki bi jih utegnil imeti uporabnik vozila zaradi njegove okvare,
 • stroškov rednega vzdrževanja vozila skladno z navodili proizvajalca
 • zamenjave delov vozila, na katerih so bile izvršene kakršnekoli spremembe, vključno s posledicami teh na drugih delih vozila,
 • odprave okvar zaradi uporabe neustreznega goriva, maziv ali tekočin, ki niso v skladu z navodili in priporočili proizvajalca,
 • odprave okvar, nastalih zaradi pomanjkanja maziv ali tekočin,
 • odprave okvar, nastalih zaradi neupoštevanja varnostno opozorilne signalizacije v vozilu (še posebej kontrole za temperaturo motorja, tlaka mazalnega olja v motorju, opozorila o neustreznem delovanju motorja) in proizvajalčevih navodil, navedenih v garancijski knjižici in navodilih o uporabi vozila,
 • zamenjave obrabnih delov vozila, katerih predčasna obraba oziroma nedelovanje je posledica normalne uporabe ali staranja vozila,
 • odprave okvar zaradi naravnih nesreč, vojn, političnih nemirov, zvočnih udarcev ali jedrskega sevanja,
 • odprave okvar zaradi požara ali nevarnosti na cesti, ne glede na to, če to krije katerokoli avtomobilsko zavarovanje ali nezgodna zavarovalna polica,
 • odprave okvar, nastalih na vozilu zaradi posegov nepooblaščenih oseb, nespoštovanja predpisanih postopkov popravila, vgrajenih neoriginalnih nadomestnih delov ter vzdrževanja vozila izven pooblaščene servisne mreže,
 • odprave okvar, nastalih na vozilu zaradi pregrevanja ali zamrznitve,
 • goriva, maziv in tekočin, razen v primerih kadar je njihova zamenjava nujno potrebna zaradi okvare dela, ki je s tem jamstvom krito (gorivo v nobenem primeru ni krito);


 • Limit kritja
  Najvišje kritje pri posameznem zahtevku je tržna cena, ki jo vozilo dosega ob nastanku okvare.

  VOLVO PODALJŠANO JAMSTVO je produkt ZAVAROVALNICE TRIGLAV, d.d. Velja od izteka tovarniške garancije Volvo, pod pogoji navedenimi v zavarovalni polici in knjižici podaljšanega jamstva Volvo. Podjetje Volvo ni stranka pogodbenega razmerja.
  Povprečna poraba goriva: 4,4 – 8,3 l/100 km. Emisije CO2: 117 - 192 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6d-TEMP-ISC. Emisije NOx: 0,0137 - 0,0671 g/km. Vrednost specifične emisije trdnih delcev pri dizelskih motorjih: 0,00011 - 0,00078 g/km, število delcev: 0,08 E+11 – 5,41 E+11. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Cene ne vsebujejo stroška kovinske barve in priprave vozila. Za tipkarske napake ne odgovarjamo. Slike so simbolične. Več informacij o ponudbi pri pooblaščenem Volvo prodajnem zastopniku. MAXX AUTO d.o.o., Leskoškova 2, 1000 Ljubljana

  Volvo in piškotki

  S tehnologijo piškotkov (cookies) vam omogočamo kar najboljše doživetje naše spletne strani. Podatki pridobljeni preko piškotkov so anonimni. Prosimo označite ali se strinjate z uporabo te tehnologije. Več o piškotkih.

  Sprejmem